SILENCE HAS NO WINGS (1966)
cinevisioni-anthology:

LAST VISION 15|01|12
Satantango (Bela Tarr, 1994)
loverofbeauty:

Ray K. Metzker:  Atlantic City Boardwalk (1966)
LE RÉVÉLATEUR (1968) // PHILIPPE GARREL
It’s a Wonderful Life (1946)

Gåte — Grusomme skjæbne

Grusomme skjæbne, hvad har jeg forøvet,
vi vilde du stedse, forfølge mig så,
og skal jeg da idelig være bedrøvet
og skal jeg i livet, ei glæde mer få.
Jeg er av verden kjed og all dens usselhet,
mismodig jeg vanker, vemodige tanker
uroer mitt sinn og forstyrrer min fred.

triumph des willens